گردآورد ارنواز

به‌کارگیری داده‌های ارنواز برای همه آزاد است و آزاد خواهد ماند

این گردآورد دارای شماری جمله فارسی از سرچشمه‌های گوناگون به همراه جمله‌های پالایش شده‌ی آن‌ها است که برای آموزش ارنواز به‌کار گرفته شده اند

...

✍️

پیشنهاد جمله

برابر پالایش شده‌ی جمله‌هایی که ارنواز هنوز برابر آن‌ها را نمیداند را به او آموزش دهید

...

🗳️

راستی‌آزمایی جمله‌ها

با انتخاب یکی از گزینه‌های «درست» یا «نادرست» داده‌های ارنواز را راستی‌آزمایی کنید